PPMkalkylatorn

PPMkalkylatorn är en gratistjänst utvecklad av oss på PPMdoktorn. Här kan du enkelt räkna på utvecklingen av ditt PPM-sparande genom att lägga ditt nuvarande PPM-kapital och pensionsålder samt tänkt avkastning.

Experimentera själv med räknaren för att se effekten av en bra avkastning, sedan gör ränta på ränta effekten resten...

All handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är därför inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.