PPMkalkylatorn

Förklaringar till PPMkalkylatorn:

  1. "PPM-KAPITAL IDAG" avser nuvarande belopp på ditt PPM-konto. 
  2. "MÅNADSLÖN" avser ett uppskattat värde på din genomsnittliga månadslön fram till pension.
  3. "UPPSKATTAD INFLATION" avser ett uppskattat värde på den förväntade inflationen fram till pension.
  4. "UPPSKATTAD AVKASTNING" avser ett uppskattat värde på den genomsnittliga årsavkastningen med hänsyn tagen till förvaltningsavgiften.
  5. Ingen hänsyn är tagen till eventuell utdelning i fonderna.
  6. Delningstalen som använts finns på www.ppm.nu (fondförsäkring utan efterlevandeskydd).
  7. Fonden Odin Norden har exempelvis haft en årlig avkastning på 19,16% sedan starten 1990.

Det är genom synpunkter och förslag från användare som PPMdoktorn bäst kan förbättra tjänsterna, så lämna gärna synpunkter och förslag!

 

All handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är därför inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.